بولارد ۳۰ تنی(BOLLARD 30 TON)

بولارد(مهاربند) ۳۰ تنی پنج سوراخ مدل SSP_305 مخصوص اسکله  :

Bollard 30 ton
مشخصات این بولارد بصورت زیر می باشد:

ACCESSORIES:

رنگ مورد نیاز:

پرایمر:اتیل سیلیکات ۰٫۳ Kg
میانی:اکسید آهن ۰٫۳۸ Kg
نهایی:کولتار اپوکسی ۰٫۸۴ Kg

WEIGHT: 140 KG
SURFACE AREA: 1.4 M*2

BOLT M30*700___>Qty=5___>W=19.5KG

HEX NUT M30+WASHER___>Qty=10___>W=3 Kg

FLANG(PL100*100*15)___>QTY=5___>W=6 Kg