ضربه گیرهای لاستیکی

شرکت تولیدی صدرا صنعت،تولید انبوه فندرها در تیپ ها و سایزهای مختلف از جمله فندرهای استوانه ای،مکعبی،سوپر سل فندر،فندرهای Vشکل،مدل M و … را در دستور کار خود قرار داده است.

فندر استوانه ای:

فندر مکعبی:

shear fender:

super cell fender:

فندر v شکل:

فندر M شکل: