فرانتال فریم

فرانتال فریم

فرانتال فریم

فرانتال فریم-Frantal Frame

فرانتال فریم سازه ای فلزی می باشد که فندر بر روی آن نصب می گردد و در هنگام پهلوگیری کشتی در تماس مستقیم با بدنه کشتی قرار می گیرد. شرکت صدرا صنعت با چندین سال تجربه در ساخت تجهیزات فلزی پهلوگیری به صورت تخصصی ساخت فرانتال فریم را پیگیری نموده است . ساخت فرانتال فریم در این مجموعه با استفاده از تجهیزات کامپیوتری و دقیق انجام می شود . این تجهیزات شامل دستگاه های برش پلاسما cnc ʻ برش هواگاز cnc ʻ دستگاه خم numerical و دستگاه های جوش و برش می باشد . قبل از ساخت کلیه مراحل طراحی و محاسبات مربوط به فرانتال فریم انجام شده و دفترچه محاسبات مربوطه به کارفرما و مشاور پروژه ارائه می شود و پس از تایید مشاور و کارفرما مراحل ساخت آغاز می گردد. این شرکت تاکنون فرانتال فریم های اسکله شهید باهنر بندرعباس ʻ اسکله منظطقه ویژه اقتصادی فولاد بندر عباس و اسکله شهید رجایی را در رزومه کاری خود داشته و موفق به اخذ رضایتمندی کارفرما در قراداد های خود گردیده است.

4
5
3
6
1
71
2
8