بولارد ۱۰ تنی (۱۰۴_Bollard 10 ton SSP)

بولارد ۱۰ تنی چهار سوراخ مدل SSP_104:

رنگ مورد نیاز:

پرایمر:اتیل سیلیکات روی `۰٫۱Kg


میانی:اکسید آهن میکایی `۰٫۱۴Kg

 


نهایی:کولتار اپوکسی `۰٫۳Kg


ACCESSORIES:


WEIGHT: 47 Kg

SURFASE AREA: 0.5 M*2

BOLT M24 * 500 ___Qty=4___WEIGHT=7.2 Kg

HEX NUT M24 + WASHER___>Qty=8___>WEIGHT=11.12 Kg

 (FLANGE(PL 100 * 100 *15