بولارد ۵ تن(Bollard 5 ton SSP_54)

بولارد(مهاربند) ۵ تنی چهار سوراخ مدل SSP_54 مخصوص اسکله  :

Bollard 5 ton
مشخصات این بولارد بصورت زیر می باشد:

مساحت:۰٫۳۲ متر مربع
وزن:۲۵کیلوگرم

رنگ مورد نیاز:
پرایمر:اتیل سیلیکات روی
میانی:اکسید آهن میکایی
نهایی:کولتار اپوکسی

Accessories:
Bolt M20*300___Qty=4
Hex nut M20+wadher___Qty=8
Flang(pl80*80*10)___Qty=4